• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Mutemet Arşivi Doğum Yardımı Son Hali

Durum
Üzgünüz bu konu Çözüldüğü için Kapatılmıştır. Yeni Başlık açarak sorunuzu yazın..

kenanyılmaz

Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
25 Eylül 2014
Mesajlar
1,627
Puanları
78
MADDE 16 – 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Doğum yardımı
EK MADDE 4 – (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.
(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır.
(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
 
 
Sonuç olarak;
 
1- Birinci çocuk için 300TL,  İkinci çocuk için 400 TL, Üçüncü çocuk ve fazlası için 600TL çocuk yardımı ödenecektir.(Ek4/1)
 
2-Doğum yardımı Türk vatandaşı olan anne veya babaya ödenir. Ebeveyinlerin her ikiside Türk vatandaşı ise Anneye ödenir. Bazı istisnai durumlarda bakanlık izniyle babaya ödeneceği belirtilmiştir.(Bundan önceki kanuna göre babaya ödeme yapılmaktaydı)
 
3-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işcilerin kendileri veya eşlerinin doğum yapması neticesinde alacakları doğum yardımı ödeneği sözleşmelerinden kaynaklanan fark işçiye ayrıca ödenecektir.Sözleşmedeki tutar kanununda belirtilen tutardan fazla ise kişiye ayrıca bir ödeme yapılmaz.
 
4-Doğum yardımı ödemesinden Gelir vergisi ve Damga vergisi kesintisi yapılmaz ve hacz edilemez.
 
5-Gerçek dışı beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde kurum yazılı olarak kişiye bildirimde bulunmalı (fazla ödenen tutar + faizi) ve ödemenin bir (1) ay içinde iadesi sağlanmalı, ilgili kişi ödeme iadesinde bulunmaz ise ilgili vergi dairesine bildirilmelidir.(konu hakkında ilgili kanun ve maddesi 6183 Sayılı Kanunun ve 51 Md.)

Kenan YILMAZ
Mutemet / Editör
kenan578@hotmail.com
 

Kadir Ates

Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
11 Şubat 2015
Mesajlar
283
Puanları
18
Çalıştığınız Bakanlık
Üniversite
Çalıştığınız İl/İlçe
İstanbul
Önceden vermiş olduğumuz 2500 göstergeli doğum yardımını vermeyecekmiyiz. Ayrıca burdaki 300 , 400 ve 600 TL miktarları önümüzdeki senelerde güncellenecekmi acaba. bu konularda bilgisi olan varmı.
 

mutlu insan

Misafir
o mülga oldu :) artık bu geçerli resmi gazete de yayınlandı.
 

Ali Nakkaş

Misafir
15/05/2015 tarihinde kadar eskisi geçerli bu tarihden sonra ise yenisi geçerli olacak ve nasıl ödeme yapılacağı yayımlanac genelgede belirtilecektir.
 

mutlu insan

Misafir
kenan bey hayır mı? ben paylaşmıştım bu konuyu :D eğer isterseniz biz bişey paylaşmayalım size mesaj atalım siz uygun görürseniz paylaşın, çok komik şeyler bunlar ya
 

Üye

Misafir
mutlu insan' Alıntı:
kenan bey hayır mı? ben paylaşmıştım bu konuyu :D eğer isterseniz biz bişey paylaşmayalım size mesaj atalım siz uygun görürseniz paylaşın, çok komik şeyler bunlar ya
dileyen herkes istediği güncel bilgiyi paylaşabilir.Kenan bey paylaşımına yorum katmış yani makale tadında ayrıca haber portalında yaynladığı için tekrardan yayınlamıştır.Yani siz yayaınlasanızda yayınlamasanızda kenan bey yayınlayacaktır.Çünkü gündemi takip etmek bir nevi görevleri arasında.

sizlerde yayınlayabilirsiniz.bize sormanıza gerek yok.yeterki doğru güncel bilgi olsun dileyen her kerkes yazabilir.
 

mutlu insan

Misafir
İki aynı başlıkta konu açılmış oldu, bu yüzden dedim, yoksa benim için farketmez.
 

kenanyılmaz

Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
25 Eylül 2014
Mesajlar
1,627
Puanları
78
mutlu insan' Alıntı:
kenan bey hayır mı? ben paylaşmıştım bu konuyu :D eğer isterseniz biz bişey paylaşmayalım size mesaj atalım siz uygun görürseniz paylaşın, çok komik şeyler bunlar ya
mutlu insan siz mutluluğunuzu bozmayın. :D  bizler editör olarak zaten portal da paylaşım yapıyoruz ve prensip gereği aynı yazıyı forumda paylaşıyoruz. aynı konuyu bir kaç kişinin paylaşması sorun değil. portal kısmındaki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. https://www.mutemetler.com/dogum-yardimi-son-hali.html
 
Durum
Üzgünüz bu konu Çözüldüğü için Kapatılmıştır. Yeni Başlık açarak sorunuzu yazın..
Üst Alt