• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

DUYURU KBS Duyuru

Sedat Atlas

Uzman Mutemet & Moderatör

Yönetici
Moderatör
Uzman Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
18 Haziran 2016
Mesajlar
2,286
Puanları
193
Yaş
40
Çalıştığınız Bakanlık
Sağlık Bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
Türkiye
  • 1- Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Modülünün Tüm Kurumlara Açılması
Bilindiği üzere, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun geçici 3 üncü maddesinde; "Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılan Saymanlık Otomasyon Sistemi (say2000i) Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen özel bütçeli idarelerde de kullanılır. Sistemin kurulum, işletim ve kullanımına ilişkin usûl ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir", ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 33 üncü maddesi ek üçüncü fıkrasında; "Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar." denilmektedir. Yine, 20.01.2006 tarihli ve 26055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinde de, maaş ödemeleri Bakanlığımıza (Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) bağlı muhasebe birimlerince yapılan kurumların (Türk Silahlı Kuvvetleri hariç) personel maaş hesaplamalarının Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden yapılacağı, maaş ödemelerine ait sistemde oluşturulan ödeme emri belgesinin de elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılacağı düzenlenmiştir.Bu bağlamda, kamu kurumlarında kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak çalışan personelin maaşlarının Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden hesaplanıp, muhasebe birimine elektronik ortamda göndermeye yönelik yazılım işlemleri tamamlanmış olup, pilot uygulama kapsamında Ekim ve Kasım 2018 maaş ve ikramiye ödemelerinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bu nedenle, kadro karşılığı sözleşmeli personel modülünün 21.11.2018 tarihi itibariyle tüm kurumların kullanımına açılmasına karar verilmiştir.Bu çerçevede, KPHYS Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel maaş uygulamasında yetkilendirilen gerçekleştirme görevlilerince personelin özlük haklarına ilişkin veri giriş işlemlerinin yapılıp, ücretleri hesaplatıldıktan sonra muhasebe birimine gönderme işlemlerinin kontrollü ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için;

1- Kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personelin say2000i Sisteminde bulunan verileri, KPYHS'de Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel İşlemleri Modülü içerisinde yer alan Ücret Bilgi Giriş Ekranına aktarılmıştır. Personelin bilgilerinin (maaş unsurları, aile durum bilgileri (Mernisten Getir butonu kullanılarak), kesinti ve dil tazminatı) kontrol edilmesi gerekmektedir.

2- Kurumsal, münferit maaş ile ikramiye ve teşvik ikramiyesi hesaplama işlemi, Ücret Hesaplama Ekranından yapılacaktır (say2000i de yer alan hesaplama ekranı kapatılacaktır). Ücret Hesaplama işlemleri sırasında Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında 34 Sıra No'lu Genel Müdürlüğümüz Genel Tebliğinde belirtilen sürelere uyulması gerekmektedir.

3- Gerçekleştirme görevlilerince (Eski Adı ile Maaş Mutemedi) sistem üzerinden maaş hesaplatıldıktan sonra Ücret Hesaplama Ekranında bulunan Gerçekleştirme Görevlisine Gönder butonuna tıklanmak suretiyle ödeme emri belgesi ile eki belgeler elektronik ortamda Gerçekleştirme Görevlisine gönderilecektir. Gerçekleştirme Görevlisi de gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Onay işlemi ve Harcama Yetkilisine Gönder butonuna tıklayarak ödeme emri belgesi ile eki belgeleri elektronik ortamda Harcama Yetkilisine gönderecektir. Harcama Yetkilisi ise, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Onay butonuna tıklayıp, ödenmek üzere Muhasebe Birimine Gönder butonu ile ödeme emri belgesi ve eki belgeleri muhasebe birimine elektronik ortamda gönderecektir.

4- Muhasebe birimince, sistemdeki belgeler ile harcama biriminden alınan ıslak imzalı belgeler karşılaştırılarak gerekli kontroller yapılacak, maaş ödeme emri belgesi sistemden otomatik olarak muhasebeleştirilecektir.

5- Muhasebe birimince, personel ödemelerine ilişkin hususlarda harcama birimlerine gerekli destek verilecektir.

6- Uygulama ile ilgili kılavuz, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Maaş İşlemleri modülünün altına eklenmiştir.2- Aile Durum Bilgilerinde HakkındaKamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi üzerinde (KPHYS) yapılan incelemede; Personelin Aile Durum Bilgileri formunda yer alan medeni hal durumu ile maaş bilgi girişi ön yüzünde yer alan medeni hal bilgisinin farklı olduğu (Ek-1) ve Aile Durum Bilgileri formunda personele ait hiçbir verinin olmadığı (Ek-2) anlaşılmıştır. Bu kapsamda tespit edilen ve duyuru ekinde yer alan excel listesindeki personelin acil olarak Aile Durum Bilgileri formunda yer alan Mernisten Getir butonunun kullanılarak güncellenmesi gerekmektedir. Güncelleme işlemi yapılmayan personel hakkında maaş hesaplama formunda kontrol konularak hesaplama işlemi yapılmayacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
(e-İmzalıdır)
İsmail Hakkı YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK:
1 - Aile Durum Bilgileri formunda ve Maaş Bilgi Girişi ön yüzünde medeni hal bilgisi farklı olanlara ilişkin liste
2 - Aile Durum Bilgileri formunda hiçbir veri olmayanlara ilişkin liste


NOT:
Ekli Listeleri https://www.muhasebat.gov.tr/kbs/duyurular adresinden görebilirsiniz.
 

ismailsahin

V.I.P

Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
24 Şubat 2018
Mesajlar
106
Puanları
18
Çalıştığınız Bakanlık
SAĞLIK BAKANLIĞI
Çalıştığınız İl/İlçe
ORDU
4924 e tabi personel maaşı kbs ye mı geçti artık :)
 
Üst Alt