• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Mutemet Arşivi Tasarı-Doğum Yardımı

Durum
Üzgünüz bu konu Çözüldüğü için Kapatılmıştır. Yeni Başlık açarak sorunuzu yazın..

Üye

Misafir
Memurlara şuan için, doğum yardım ödeneği olarak  198,27 lira  ödeme yapılmaktadır.

Meclise sevk edilen kanun tasarısıyla bu ödeme kaldırılmaktadır. Bunun yerine, tasarının aynen yasalaşması halinde, 
1. çocuk için 300 tl
2. çocuk için 400 tl
3. ve sonraki çocuklar için 600 tl
doğum yardımı verilecektir.


Meclise gönderilen kanın tasarısı:


MADDE 26- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Doğum yardımı
EK MADDE 2- (1) Türk vatandaşlarına, doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtlan esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutann bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.
(4) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandınlır.
(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmalan nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklann ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."
 

mr.dnby

Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
30 Ekim 2014
Mesajlar
483
Puanları
18
Kanun tasarısının gerekçesi mantıklı ama yapılacak bu uygulama yeterli olmaz. Doğum yardımı tek seferlik yapılan bir ödeme, çocuk ihtiyaçları ve masrafları ise doğumundan iş hayatına kadar devam ediyor. sen aylık çocuk yardımı olarak 19 küsür TL ödüyorsun 0-6 yaş için 2 katı bu tutar. Doğum yardımı yerine çocuk yardımını makul seviyeye çıkarmak kanun tasarısının amacına daha çok hizmet edecektir.
 

Üye

Misafir
aynen katılıyorum çocuk yardımı majul seviyeye çıkarılmalıydı daha teşvik edici olurdu.
 

kenanyılmaz

Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
25 Eylül 2014
Mesajlar
1,627
Puanları
78
tek sefer yerine belli bir yaşa kadar aylık ödeme olsa ailenin maddi yükünü hafifletebilir..
 

Ali Selvi

Uzman Mutemet & Moderatör

Yönetici
Moderatör
Uzman Mutemet
Altın Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
17 Ekim 2014
Mesajlar
2,002
Puanları
183
Çalıştığınız Bakanlık
Sağlık bakanlığı
Çalıştığınız İl/İlçe
Yozgat / merkez
doğum yardımını 300-400 Tl yaparak daha çok çocuk doğumuna teşvik edebileceklerini sanıyorlar. :)
 

kenanyılmaz

Mutemet
Kayıtlı Üye
Katılım
25 Eylül 2014
Mesajlar
1,627
Puanları
78
tek seferlik pek mantıklı değil. en azından çocuk belli yaşa gelinceye kadar aylık olarak sürekli ödenmelii..
 

Paramedik70

Misafir
Bu doğum yardımını özelde çalışanlarda alabiliyor değil mi. Çocukları doğduğunda doğum yardımından haberi olmadığı için başvuramayanlar şimdi başvursa geriye dönük doğum yardımı alabilir mi
 

Üye

Misafir
tüm kesime verilecek ama geri dönük zannetmiyorum.Özel sektörde geri dönük diye bir tabir yoktur.biz memurlar çok kullanırız bu tabiri özellikle sağlık bakanlığı çalışanları :)
 
Durum
Üzgünüz bu konu Çözüldüğü için Kapatılmıştır. Yeni Başlık açarak sorunuzu yazın..
Üst Alt